• /¸daiə´dʒenisis/

  Thông dụng

  Danh từ

  (địa lý) sự thành đá trầm tích
  Sự kết hợp các thành tố để tạo nên một sản phẩm mới

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tạo đá

  Kỹ thuật chung

  sự thành đá

  Địa chất

  sự tạo đá, quá trình tạo đá

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X