• /¸daiəgrə´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác diagrammatical

  Tính từ

  (thuộc) biểu đồ; bằng biểu đồ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  bằng biểu đồ

  Kỹ thuật chung

  biểu đồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X