• /¸daiə´peizən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (âm nhạc) tầm âm
  (âm nhạc) âm thoa, thanh mẫu
  Tầm, phạm vi, trình độ, giới hạn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  âm thoa
  phạm vi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X