• /dai´æspərə/

  Thông dụng

  Danh từ

  hiện tượng một dân tộc thuần chủng bị phân tán
  hiện tượng một ngôn ngữ hoặc một nền văn hóa đồng nhất bị phân tán
  (sử học) (Diaspora) tình trạng người Do Thái phải bỏ xứ I-xra-en mà phiêu bạt kể từ thế kỷ thứ sáu trước Công nguyên
  (Diaspora) cộng đồng Do Thái không sinh sống tại I-xra-en; cộng đồng Do Thái hải ngoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X