• /´daisi/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nguy hiểm
  a dicey game
  trò chơi nguy hiểm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X