• Đo lường & điều khiển

    trò chơi vi phân

    Giải thích EN: A two-sided optimal control problem. Giải thích VN: Bài toán điều khiển tối ưu hai chiều.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X