• /¸didʒitai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc số hoá

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  digital hóa
  sự số hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X