• /´didʒi¸taizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tin học) bộ số hoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bàn số hóa

  Giải thích VN: Là thiết bị bao gồm một bàn và một con trỏ với crosshairs and keys, dùng để số hóa các đối tượng địa lý.

  bộ số hóa
  người số hóa

  Giải thích VN: Là người sử dụng thiết bị số hóa.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X