• /¸dim´witid/

  Thông dụng

  Tính từ
  Trì độn, ngu đần

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X