• /´diridʒəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Điều khiển được
  a dirigible balloon
  khí cầu điều khiển được

  Danh từ

  Khí cầu điều khiển được

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điều khiển được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X