• /¸disə´vauəl/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự chối, sự không nhận; lời chối
  Sự từ bỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X