• /dis´kælsi¸eitid/

  Thông dụng

  Cách viết khác discalceate

  dis'k“lsieitid
  tính từ
  Đi chân đất, đi dép (thầy tu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X