• /¸diskən´sə:tiη/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm rối, làm hỏng, làm đảo lộn
  Làm bối rối, làm lúng túng, làm luống cuống; làm chưng hửng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X