• /dis´kauntəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể thanh toán trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định); nhận thanh toán (hối phiếu, thương phiếu...) trước thời hạn (để hưởng một tỷ lệ trừ nhất định)
  Có thể giảm bớt, có thể hạ bớt, có thể chiết khấu (do trả tiền ngay, hoặc mua số lượng nhiều)
  Đáng trừ hao (câu chuyện)
  Có thể không đếm xỉa đến; có thể bị coi nhẹ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X