• (đổi hướng từ Disembodying)
  /¸disim´bɔdi/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm (hồn...) lìa khỏi xác; tách rời (tư tưởng...) ra khỏi cái cụ thể
  Giải tán, giải ngũ (quân đội)

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X