• /"/ˌdɪs.ˈɑː.nɜː/"/

  Từ điển thông dụng

  Danh từ

  Sự mất danh dự, ô danh
  Vô danh dự, thiếu uy tín

  Động từ

  Gây ra hoặc làm cho ai mất danh dự

  Chuyên ngành

  Từ điển kinh tế

  Sự sai hẹn, không thực hiện đúng cam kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X