• (đổi hướng từ Disillusioned)
  /¸disi´lu:ʒən/

  Thông dụng

  Cách viết khác disillusionise

  ,disi'lu:™”naiz
  danh từ
  Sự vỡ mộng, sự tan vỡ ảo tưởng; tâm trạng vỡ mộng
  Sự không có ảo tưởng

  Ngoại động từ

  Làm vỡ mộng, làm tan vỡ ảo tưởng
  Làm cho không có ảo tưởng

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vỡ mộng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X