• /´dis¸ket/

  Kỹ thuật chung

  đĩa
  đĩa mềm

  Giải thích VN: Là phương tiện lưu giữ dung lượng nhỏ, rẻ tiền, thường có đường kính 3,5 inche, còn gọi là floppy disk.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X