• /disləkeitəd/

  Hóa học & vật liệu

  bị biến vị

  Kỹ thuật chung

  bị phá hủy
  bị dịch chuyển

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X