• /dis´ɔ:rien¸teit/

  Thông dụng

  Cách viết khác disorient

  Như disorient

  hình thái từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X