• /dis¸ɔ:rien´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm mất phương hướng, sự mất phương hướng ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Sự đặt hướng sai (nhà thờ, bàn thờ, không quay về hướng đông)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự không định hướng

  Y học

  sự mất định hướng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X