• /dis´preiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gièm pha, sự chê bai, sự chỉ trích; sự khiển trách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X