• /dis´kwaiətnis/

  Thông dụng

  Cách viết khác disquietude

  Danh từ
  Sự không an tâm, sự không yên lòng, sự băn khoăn lo lắng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X