• /di´souʃiətiv/

  Thông dụng

  Tính từ
  Phân ra, tách ra
  (hoá học) phân tích, phân ly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X