• /di´zɔlvəbl/

  Thông dụng

  Tính từ
  Có thể rã ra, có thể tan rã, có thể phân huỷ
  Có thể hoà tan; có thể tan ra
  Có thể giải tán; có thể giải thể
  Có thể huỷ bỏ
  Có thể tan biến

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X