• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Phó từ

  Rõ ràng, minh bạch, rành mạch
  It's up to you to expound this case distinctively
  Bạn có nhiệm vụ giải thích rành mạch trường hợp này

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X