• /dai´væri¸keit/

  Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) phân nhánh
  dai'v“rikeit
  nội động từ
  Tẽ ra, rẽ ra, phân nhánh (đường, cành cây...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X