• /dai´və:tə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giải trí
  Người làm sao lãng sự chú ý

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  rẽ (chòng khoan)

  Kỹ thuật chung

  dây chống sét
  sông cướp dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X