• /dou/

  Thông dụng

  Danh từ (động vật học)

  Hươu cái, hoãng cái; nai cái
  Thỏ cái; thỏ rừng cái
  Viết tắt
  Bộ môi trường ( Department of the Environment)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nai cái

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X