• /´dɔg¸taiəd/

  Thông dụng

  Cách viết khác dog-weary

  Tính từ
  Mệt lử, mệt rã rời

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X