• Thông dụng

  Danh từ

  Áo đôminô (áo choàng rộng có mặt nạ mặc trong những hội nhảy giả trang)
  Quân cờ đôminô
  ( số nhiều) cờ đôminô
  It's domino with somebody
  Thật là hết hy vọng đối với ai
  domino effect
  tác dụng lôi kéo (một sự kiện làm phát sinh những sự kiện tương tự ở nhiều nơi khác)

  Chuyên ngành

  Môi trường

  đôminô

  Toán & tin

  cỗ đomino
  trò chơi đomino
  trò chơi đôminô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X