• /´dræg¸lain/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) dây kéo
  Máy xúc có gàu

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cáp kéo
  kéo dây

  Địa chất

  cái bừa, cái trang, máy trang

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X