• /´dreipəri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vải vóc
  Nghề bán vải, nghề bán hàng vải
  Quần áo xếp nếp; màn rũ xếp nếp, trướng rũ xếp nếp
  (nghệ thuật) thuật khắc xếp nếp, thuật vẽ xếp nếp (quần áo, màn... trong điêu khắc, hội hoạ)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X