• /´drift¸net/

  Thông dụng

  Danh từ
  Lưới trôi, lưới kéo (để đánh cá mòi...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X