• /¸drai´kli:niη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Sự tẩy khô, sự tẩy hoá học

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X