• Toán & tin

    về kép

    Giải thích VN: Một kiểu dự phòng lỗi được sử dụng cho những thiết bị quan trọng trong mạng FDDI. Trong đó các thiết bị này được nối đến cả mạch vòng chính và phụ thông qua hai bộ tập trung, nhờ vậy nâng cao khả năng chịu lỗi khi mạch vòng chính bị hỏng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X