• /´dʌbiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự phong tước hiệp sĩ (bằng cách lấy gươm gõ nhẹ vào vai)
  Sự phong tên cho; sự gán tên cho, sự đặt tên cho
  Sự bôi mỡ (vào da thuộc); mỡ bôi vào da thuộc
  (điện ảnh) sự lồng tiếng, sự lồng nhạc

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự nhẵn mặt
  sự san phẳng
  trát vữa khô

  Kỹ thuật chung

  sự lồng nhạc
  sự lồng tiếng
  sự phối âm
  sự sang âm

  Kinh tế

  sự lồng tiếng vào phim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X