• Xây dựng

  phân đoạn động

  Toán & tin

  phân đoạn động

  Giải thích VN: Là quá trình tính toán vị trí các sự kiện trên các đối tượng dạng đường tại thời gian chạy, dựa trên cơ sở các bảng sự kiện . Các đối tượng route-system và các lệnh event-handling cung cấp khả năng phân đoạn động trong ARC/INFO.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X