• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  (rađiô) đinatron

  Điện

  đèn dynatron

  Giải thích VN: Loại đèn điện tử cấu tạo đặc biệt để phát xạ điện tử phụ từ bản cực, tạo ra sự giảm cường độ khi tăng điện thế dùng làm mạch dao động. Hiệu ứng phát xạ điện tử phụ trong đèn 4 cực do điện tử có tốc dộ cao đập vào anốt, hậu quả là có một khoảng điện áp anốt,dòng điện anốt giảm khi đienẹ áp tăng, làm cho mạch khuếch đại không ổn định, trở thành mạch dao động.

  Điện lạnh

  đynatron

  Điện

  hiệu ứng dynatron

  Giải thích VN: Loại đèn điện tử cấu tạo đặc biệt để phát xạ điện tử phụ từ bản cực, tạo ra sự giảm cường độ khi tăng điện thế dùng làm mạch dao động. Hiệu ứng phát xạ điện tử phụ trong đèn 4 cực do điện tử có tốc dộ cao đập vào anốt, hậu quả là có một khoảng điện áp anốt,dòng điện anốt giảm khi đienẹ áp tăng, làm cho mạch khuếch đại không ổn định, trở thành mạch dao động.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X