• Toán & tin

    mã EBCDIC

    Giải thích VN: Một nguyên tắc mã hóa tập ký tự máy tính theo tiêu chuẩn, thường dùng để biểu diễn 256 ký tự tiêu chuẩn. Các máy tính lớn của IBM dùng nguyên tắc mã hóa EBCDIC, còn các máy tính cá nhân thì dùng mã hóa ASCII. Các mạng truyền thông nối máy tính cá nhân với máy tính lớn IBM phải có một thiết bị diễn dịch để làm trung gian giữa hai hệ thống.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X