• Toán & tin

    chương trình EMM386

    Giải thích VN: Trong MS-DOS đang chạy trên các loại máy tính 80386 trở lên có trang bị bộ nhớ phát triển, đây là một bộ mô phỏng kiểu nhớ mở rộng, cho phép những trình ứng dụng DOS sử dụng bộ nhớ phát triển đó, ngay cả trong trường hợp nó là bộ nhớ mở rộng EMM 386. EXE cũng cho phép người sử dụng có thể nạp các driver thiết bị và các chương trình vào trong vùng nhớ trên.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X