• Thông dụng

    Danh từ

    Tầng điện ly (cách quả đất khoảng 95 km)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X