• Thông dụng

    Danh từ

    Mã số khởi đầu bằng chữ E, để chỉ gia vị cho vào thực phẩm

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X