• /egou´sentrizəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Thuyết tự đề cao mình, thuyết tự cho mình là trung tâm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X