• /i´lektrə¸kju:t/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Xử tử bằng điện
  Giật chết (điện)

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X