• /elekˈtrɒnɪkli/

  Thông dụng

  Phó từ

  information is electronically processed
  thông tin được xử lý bằng điện tử

  Toán & tin

  kiểu điện tử

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X