• /ilek´trɔpəθi/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) phép chữa bằng điện, điện liệu pháp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  điện liệu pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X