• /i´lektə¸skoup/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dụng cụ nghiệm tĩnh điện

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  tĩnh điện nghiệm

  Điện lạnh

  máy điện nghiệm

  Điện

  tĩnh điện kế

  Kỹ thuật chung

  điện nghiệm
  gold-leaf electroscope
  điện nghiệm lá vàng
  Lauritsen electroscope
  điện nghiệm Lauritsen
  pith-ball electroscope
  điện nghiệm quả cầu bấc
  Wilson electroscope
  tĩnh điện nghiệm Wilson

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X