• /´eli¸veitiη/

  Thông dụng

  Danh từ
  Nâng cao (nhận thức, đạo đức)
  elevating advices
  những lời khuyên có giá trị nâng cao đạo đức (hoặc nhận thức)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X