• /i´lipsis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều của ellipse

  (ngôn ngữ học) hiện tượng tỉnh lược
  dấu chấm lửng (dấu ba chấm "...")

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X